Családterápia

A pár- és családterápia olyan interaktív folyamat, amelyben általában kétheti rendszerességgel, másfél órás alkalmak során egy konkrét párkapcsolati vagy családi problémával foglalkozunk, lehetőleg az összes érintett részvételével. Az üléseket a legtöbb esetben két pszichológus vezeti a többszempontúság érvényesítése és a részrehajlás elkerülése végett. A módszer lehetővé teszi, hogy a családok és párkapcsolatok tagjairól ne csak mint egyénekről gondolkodjunk, hanem az "én" és a "te" mellett a "mi-vel" is foglalkozni tudjunk. Az együttes jelenlét miatt a terápiás térben így megjelenik a család kapcsolatrendszere, megtapasztalhatóak a sajátos kommunikációs interakciók és szerepek, valamint láthatóvá válnak a tudattalanul bejáratott szokások és rituálék is.

A családterápia módszerének lényege, hogy a családról vagy párról való közös gondolkodáson és az ezekhez kapcsolódó érzések megértése segítségével megkeressük a család vagy pár jellegzetes működésmódjait és az "itt és mostban" megjelenő interakciókra koncentrálunk. Célunk, hogy ezek segítségével egy újfajta, mindenki számára kielégítőbb működést hozzunk létre. A családterápiás rendszerszemlélet alapelve, hogy az egész több, mint a részek összessége, ezáltal minden rész változása a család vagy pár egészében is változáshoz vezet. 

A megértésen túl nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a családtagok újszerűen tapasztalhassák meg a család egészének működését, ezért a folyamat során gyakran alkalmazunk pszichodramatikus, művészetterápiás eszközöket is, amelyek szavak nélkül, az élmények szintjén mutatnak rá a nehézséget okozó jellemzőkre, valamint rendszeresen adunk feladatokat a pár vagy család tagjainak a következő ülésig.

Általában a következő esetekben fordulnak hozzánk párok vagy családok:

  • Kommunikációs problémák

  • Válás megelőzése

  • Párkapcsolati vagy családi konfliktusok

  • Mozaikcsaládok jellegzetességeiből fakadó nehézségek

  • Gyermeknevelési nehézségek

  • Kamaszkori változások kezelése a családon belül

  • Lelki felkészülés a gyermekvállalásra

  • Ismétlődő párkapcsolati "játszmák"

  • Családi vagy párkapcsolati krízisek feldolgozása

  • Eltérő ambíciók és jövőkép a pár tagjainál