Logopédia

Elsősorban a következő logopédiai terápiák érhetőek el nálunk:

 • Megkésett beszédfejlődés esetén beszédindító terápia.

 • Pösze terápia alkalmával a beszédszervek ügyesítése és a hallási funkciók megerősítése. Bármely hang/hangcsoport kialakítása, rögzítése és automatizálása.

 • Beszédészlelés és beszédértés terápiája, melynek során Gósy Mária módszertanára támaszkodva szülői betanítást is vállalunk.

A következő problémákkal fordulhatnak hozzánk:

 • megkésett- és akadályozott beszédfejlődés

 • pöszeség

 • dyslexia veszélyeztetettség

 • részképesség zavarok

 • dyslexia (olvasászavar), dysgráfia (írászavar), dyscalculia (számolás zavar)

 • dadogás

 • hadarás

 • beszédtechnikai problémák

 • logopédiai szűrések

 • iskolaérettségi vizsgálat