Logopédia

Elsősorban a következő logopédiai terápiák érhetőek el nálunk:

  • Megkésett beszédfejlődés esetén beszédindító terápia.

  • Pösze terápia alkalmával a beszédszervek ügyesítése és a hallási funkciók megerősítése. Bármely hang/hangcsoport kialakítása, rögzítése és automatizálása.

  • Beszédészlelés és beszédértés terápiája, melynek során Gósy Mária módszertanára támaszkodva szülői betanítást is vállalunk.

A következő problémákkal fordulhatnak hozzánk:

  • megkésett- és akadályozott beszédfejlődés

  • pöszeség

  • dyslexia veszélyeztetettség

  • részképesség zavarok

  • dyslexia (olvasászavar), dysgráfia (írászavar), dyscalculia (számolás zavar)

  • dadogás

  • hadarás

  • beszédtechnikai problémák

  • logopédiai szűrések

  • iskolaérettségi vizsgálat