Mozgásterápia

Alapozó terápia

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló, idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újra indítjuk a fejlődéstani mozgássorozatot,beindítva ezzel az agy fejlődési lehetőségét és a gyereket a terápia során magasabb fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgás-alapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, testséma, emlékezet, hallás- és beszédészlelés, szókincs, ritmus fejlesztés).Az Alapozó mozgásterápia vagy fejlesztés az előzmények feltárásával és mozgásvizsgálattal kezdődik.

Akiknek ajánlott:iskolaéretlen óvodás, diszlexiás, diszgráfiás, hiperaktív, figyelemzavaros, beszéd és nyelvi nehézséggel küzdő (beszédhiba, megkésett beszéd, diszfázia) gyerekeknek.

Jelentkezés Kovácsné Rózsavölgyi Ágnes gyógypedagógusnál

 

Komplex mozgásterápia: Delecato-Kulcsár módszer (nagyóvodás kortól)

Célja a tanulási zavarok megelőzése és oldása, az idegrendszer esetleges érési elmaradásainak korrigálása, a gyermek felzárkóztatása, valamint indulatkezelési problémák, magatartás- és figyelemzavaros állapotok gyógyítása.

A terápiás módszer a mozgásfejlődés és az idegrendszeri fejlődés szoros egységéből, összefonódásából indul ki. A terápia során végigjárjuk a gyermek egész idegrendszeri fejlődéstörténetét, mégpedig úgy, hogy érintjük a mozgástörténeti fejlődési állomásokat (egészen a magzati reflexekig).  Előfordul, hogy egyes reflexek nem, vagy csak részlegesen oltódtak ki, hibás módon szerveződtek magasabb szintű mozgásmintákká. A terápia során a hibás reflexeket elemeire bontjuk, újratanuljuk és ezzel párhuzamosan az idegrendszeri szerveződésre is hatunk, az egyenetlenségek korrigálódnak.

A mozgásterápia folyamata: első alkalommal történik az állapotfelmérés egy részletes vizsgálat keretei között. A következő találkozáskor megbeszéljük a vizsgálat eredményét, és ismertetem az egyéni terápiás tervet, megbeszéljük és bemutatom az első hónap egyénre szabott feladatait. Ezeket a feladatokat lehetőség szerint naponta kell otthon elvégezni (ez kb. 15-20 perc). Havonkénti kontroll szükséges, ekkor beszéljük meg a következő hónap feladatsorát.

Jelenleg szünetel a rendelés.